Boost Sydfyn

FREMTIDSFABRIKKEN SYDFYN

Abildvej 5A, 2. sal
5700 Svendborg
Tlf. 30 17 44 49
kontakt@fremtidsfabrikken.com

Sådan bliver du en del af Boost
Vi Booster
Boost bobler

 

 

 

 

 

    
       

 

VIRKSOMHEDSUDVIKLING OG VÆKST 

 

På Sydfyn skal vi skabe vækst i fællesskab. Kommunale medarbejdere med erhvervskontakt i de fire sydfynske kommuner skal – ligesom de kreative iværksættere – have et kompetenceløft, så de bliver bedre til at understøtte udvikling og vækst. Det sker i tæt samarbejde med iværksættere og virksomheder, der bliver sparringspartnere i uddannelsesforløbet Boost Sydfyn NU. 

 

 

 

Boost NU 2013

Se hvad deltagerne i de første fire forløb siger om udbyttet af forløbet og hør hvorfor Lars bare er gladere for at gå på arbejde nu!

 

 

Visionen er at skabe de bedste erhvervsmæssige rammebetingelser, så kreative iværksættere og etablerede virksomheder kan skabe vækst og udvikling. Samarbejde og service tilpasset kundernes behov bliver den fornemste opgave for ansatte i kommunerne, så både nuværende og tilflyttende virksomheder kan føle sig velkomne og værdsatte.

 

Ambitionerne er tårnhøje, og der stilles krav til eksterne rådgivere og undervisere om nytænkning og spidskompetencer.

 

Forløbet er bygget op som en INNOVATIONSPROCES med:

 

+  Problemidentifikation  

Erhvervsklimaet ligger i bund i måling. Ønsket om at skabe et godt erhvervsklima og forandre kulturen fra myndighedshåndtering til samarbejdskultur

     
+  Markedsundersøgelse    Interviews med virksomheder for at afdække deres behov og ønsker til samarbejdet med kommunen
     
+  Innovation   Innovation af nye servicedesigns og måder at løse opgaver på 
     
+  Markedstest   Præsentation af  nye løsninger for virksomheder og sparring om forbedringer.
     
+  Implementering   Etablere en innovations- og evalueringskultur, som inddrager både deltagere i Boost NU og kolleger

 

I forløbet arbejdes der tillige med forståelse af egne handlinger og holdninger, så det bliver muligt at gennemføre forandringer og gå fra myndighedshåndtering til samarbejdskultur.

 

Kommunikation - både intern og ekstern - er ligeledes et gennemgående tema i Boost NU. 

 

Læs mere om Boost Sydfyn NU og Boost NU her:

 

      

 

 

 

DELTAGERNE

 

88 kommunalt ansatte med erhvervskontakt fra de fire kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø deltager i Boost Sydfyn NU. Deltagerne blandes på tværs af kommunegrænser og fagområder:

 

Hold 1 og 2: Marts 2012 til oktober 2012

 

Hold 3 og 4: Oktober 2012 til april 2013

 

Uddannelsesforløbet skal i 2013 udbredes ud over det sydfynske. I det tilrettede forløb Boost NU deltager 44 kommunalt ansatte med erhvervskontakt fra Faaborg-Midtfyn, Langeland, Odense og Svendborg:

 

Hold 5 og 6: September 2013 til marts 2014

 

 

 

Fremtidsfabrikken Sydfyn finansieres af EU’s Socialfond, regionale udviklingsmidler og de fire sydfynske kommuner Region SyddanmarkSocialfonden